Menu

Oppervlakte-injectie

Meer informatie
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 100000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 100000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Pagina

OPPERVLAKTE-INJECTIE

Via oppervlakte-injectie kunnen op de aarde staande ondichte bouwelementen achteraf van binnen naar buiten worden afgedicht. Afhankelijk van de toestand van de bouwmaterialen en de poriënstructuur, wordt een continue afdichtvlak in het bouwelement (metselwerk) gecreëerd. Door het injecteren van geschikte materialen, zoals gels of harsen met een lage viscositeit, worden de transportroutes waar het water langs loopt, afgedicht.
Schleier- und Flächeninjektion
Schleier- und Flächeninjektion

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Vereisten waaraan injectiepakkingen moeten voldoen

 • Betrouwbare bevestiging in het bouwelement bij de vereiste injectiedrukken
 • Corrosiebestendigheid van de in het bouwelement aanwezige delen
 • Afsluitbaar
 • Aan de vereiste te transporteren hoeveelheid en stroomeigenschappen van het injectiemateriaal aangepaste doorsnede
 • Terugslapkleppen met een lage openingsdruk

Injectiepakkingen

 • Boorpakking (stalen pakking)
 • Slagpakking (kunststof pakking)


Uit te voeren stappen

 • Het gatenpatroon en boorgatdiepte zijn afhankelijk van de geometrie van de constructie en worden door een deskundig planner bepaald.
 • Het bouwelement wordt niet helemaal doorboord, maar alleen zo dicht mogelijk aan de buitenzijde van het bouwelement.
 • Breng in het ondichte bouwelement van binnen naar buiten, tot ongeveer 2/3 van de dikte van het bouwelement, boorkanalen aan in een lichte hellingshoek.
 • In de boorgaten worden de injectiepakkingen geplaatst en geïnjecteerd.

Verdere toepassingsgebieden voor latere afdichting

 • Sluierinjectie in de bouwgrond
 • Injectie van bewegingsvoegen
 • Injectie van gebouwtussenruimtes
 • Het laag viscose, vloeibare injectiemateriaal verdringt het aanwezige water en vormt samen met de omliggende bouwgrond een elastische afdichting of een elastisch injectieorgaan.

Constructievoorbeelden

 • Residentiële en industriële gebouwen (kelders, souterrains)
 • Civiele techniek en riolering (rioolwaterinstallaties, metro)
 • Waterbouw (sluizen, compartimenten, gaanderijen)
 • Tunnelbouw
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
naar boven