Menu

Scherminjecties

Meer informatie
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 99375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 99375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Pagina

SCHERMINJECTIES (GELINJECTIE)

Een in de praktijk bewezen achteraf aan te brengen afdichting in de tunnelbouw, voor civieltechnische kunstwerken, residentiële en industriële gebouwen, parkeergarages, grond- en rioolbouw en waterbouw. De scherminjectie met acrylaatgel (hydrostructuurhars) zorgt voor een afdichting, van binnen naar buiten, van met de aarde in aanraking komende of door de aarde bedekte constructies, evenals voor het vullen van doorgangen, zoals scheuren, ontbrekende plekken, holle ruimten en voegen. Geschikte injectietechnieken en injectiepakkingen evenals een door een vakkundig planner opgesteld saneringsplan zijn een waarborg voor een goede afdichting van de constructie.
Schleier- und Flächeninjektion
Schleier- und Flächeninjektion

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Vereisten waaraan injectiepakkingen moeten voldoen

 • Betrouwbare bevestiging in het bouwelement bij de vereiste injectiedrukken
 • Corrosiebestendigheid van de in het bouwelement aanwezige delen
 • Afsluitbaar
 • Aan de vereiste te transporteren hoeveelheid en stroomeigenschappen van het injectiemateriaal aangepaste doorsnede
 • Terugslapkleppen met een lage openingsdruk

Injectiepakkingen

 • Boorpakking (stalen pakking)
 • Slagpakking (kunststof pakking)


Uit te voeren stappen

 • Rasterachtige boorgaten doorboren de totale constructie van binnen naar buiten volgens een vastgelegd en op het object aangepast boorschema.
 • In de boorgaten worden de injectiepakkingen geplaatst en geïnjecteerd.
 • Het gebouw wordt door aarde/zand omgeven. Het gelscherm dringt door in de poriënstructuur en vormt een mengsel dat voorkomt dat water de constructie of de dilatatievoegen en dergelijke kan binnendringen.

Toepassingen van later aangebrachte afdichtingen

 • Scherminjectie in de bouwgrond
 • Injectie van dilatatievoegen
 • Injectie van tussenruimtes tussen constructies
 • Het vloeibare injectiemateriaal met lage viscositeit verdringt het aanwezige water en vormt samen met de omringende bouwgrond een elastische afdichting, respectievelijk elastisch injectielichaam.

Constructievoorbeelden

 • Tunnelbouw
 • Civieltechnische kunstwerken
 • Residentiële en industriële gebouwen (kelders, souterrains)
 • Parkeergarages
 • Civiele techniek en riolering (rioolwaterinstallaties, metro)
 • Waterbouw (sluizen, compartimenten, gaanderijen)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
naar boven