Menu

Het voegen van metselwerk

Meer informatie
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Pagina
12

Voegen van metselwerkvoegen

Bij de sanering van metselwerk in baksteen of natuursteen blijkt het vaak noodzakelijk om middels het vernieuwen van alle voegen extra vochtbelasting van de wand te voorkomen.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Fugenrestaurierung / Fugenerneuerung

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Toepassingsgebieden

 • Voegrestauratie of vernieuwing van metselwerkvoegen
 • Vernieuwen / opnieuw voegen van ingebouwd natuursteen
 • Spuitvoegen bij brede en diepe voegen
 • Vullen van diepe gaten

Materiaalkeuze

Bovenal is de bestaande voorraad bepalend voor de materiaalkeuze. Mortels bestaan uit minerale bindmiddelen en eventueel toevoegingen, zoals
 • Kalkmortel
 • Dolomietkalkmortel
 • Kalkcementmortel
 • Romeinse cementmortel
 • Trascementmortel

Opmerking: Voegmortel moet machine-compatibel zijn

Voorbeelden van toepassingen

 • Metselwerkvoegen
 • Vloervoegen
 

Voordelen en gebruik

 • Schoon werken is gegarandeerd
 • Voegen worden geheel gevuld
 • Instelbaar stroomdebiet en snelheid

Werkstappen

 • Als reparatie niet mogelijk is, verwijder dan het voegmateriaal volledig (bijv. AS175 steen- en voegzaag, nr. 40020)
 • De voegflanken ontdoen van stof en losse delen, eventueel opruwen
 • Voorbevochtigen met water van drinkwaterkwaliteit
 • Mortel in de voegen aanbrengen
 • Oppervlaktebewerking
 • Nabehandeling van de voegen
 
Opmerkingen over gezamenlijke sanering
WTA-bulletin: "Natuursteenrestauratie" 3-2, editie 10.2016 D, informatie over natuursteensanering in het WTA-bulletin: "Conservering en reparatie van metselwerk" E-7-1, editie 02.2018 / D (gele druk)
 
naar boven