Injectieslang

INJECTIESLANG / SLANGINJECTIE

Vanaf het begin van de jaren 70 werden injectieslangsystemen in de praktijk als alternatief of in aanvulling op voegbanden en voeglood ter afdichting toegepast. Het is een injecteerbaar voegvulmiddel in buis- of kanaalvorm. Achteraf optredende lekken kunnen door injecties met polyurethaanhars, acrylaathars, cementsuspensie of cementlijm gericht worden afgedicht.

DESOI Injectieslang
DESOI slanginjectie

Voordelen en gebruik

 • Eenvoudige installatie en flexibele aanpassing aan het verloop van de voeg
 • Wordt direct op de constructievoeg aangebracht
 • Extra afdichting in aanvulling op voegband of voeglood
 • Mogelijkheid voor het afdichten van stortnaden in beton en gewapend beton
 • Kosteneffectief technisch proces voor preventieve afdichting en afdichting achteraf
 • Injectieslangsystemen kunnen ook bij een gecompliceerd verloop van de voegen worden aangebracht, als het aanbrengen van voegbanden of voeglood constructief zeer lastig uitvoerbaar is.
 • De geschiktheid van de injectieslangsystemen wordt door middel van een certificaat van geschiktheid door het bouwtoezicht gedocumenteerd (algemeen testcertificaat ABP)

Praktijkvoorbeelden

Injektieslangsystemen behoren volgens de bouwregelement A deel 2, volgnr. 1.4 betreft de voeg-afdichtingssystemen, bijv. ter hoogte van het grondwater (witte tank)

Opstellen van een waterdichte constructievoeg in betonconstructies door planmatige injectie

Toegepast in bijvoorbeeld waterbouwkundige constructies, zuiveringsinstallaties, ondergrondse parkeergarages, tunnels

Installatie-instructies

Installatie-instructies
 • De injectieslang moet middels continue verankering in het verharde bouwdeel onbeweeglijk worden bevestigd, zodat deze in het verse beton niet omhoog kan komen
 • In de regel wordt de injectieslang met speciale montagebeugels in afstanden van ong. max. 15 cm bevestigd; deze afstand kan afhankelijk van situatie op de bouwplaats worden aangepast.
 • Daar waar slangen elkaar kruisen moet worden verkomen dat zij elkaar dicht drukken
 • Lengte injectieslang ong. 8 - 10 m
 • Afstand van de injectieslang naar de buitenwand moet ⅓ tot ½ d (componentdikte) zijn
 • De slangen moeten bij aansluitingen ong. 15 cm overlappen en op een afstand van ong. 5 cm parallel langs elkaar worden geleid
 • Plaats van de injectieslangen in het uitvoeringsplan aanhouden
 • Openingsdruk - het naar buiten lopen van het vulmiddel dat zich in de injectieslang bevindt, vindt plaats via een lagedruk-procede van 0.5 tot ongeveer 5 bar

Shop

Duits
Engels
Frans

Contact

Consulting & Verkoop

Telefoon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de