Ankersystemen

ENKELE-SPANKRACHTREGELAAR

Enkele-spankrachtregelaar

De enkele-spankrachtregelaar is een installatie om bouwelementen te spannen en de belasting ervan constant te houden. Hierdoor is het mogelijk, de belasting van een constructie constant in te stellen, vast te houden en naar wens ook via een elektronisch meettoestel vast te leggen. Ook bij schommelingen door dynamische belastingen (zoals kleine aardbevingen, klokgelui, schommelingen in temperatuur en vochtigheid, windbelastingen) kan de belasting permanent op hetzelfde niveau worden gehouden.

DUBBELE-SPANKRACHTREGELAAR

Dubbele-spankrachtregelaar

De dubbele-spankrachtregelaar is een installatie om bouwelementen te steunen en de belasting ervan constant te houden. Hierdoor is het mogelijk, de belasting van een constructie constant in te stellen, vast te houden en naar wens ook via een elektronisch meettoestel vast te leggen. Ook bij schommelingen door dynamische belastingen (zoals kleine aardbevingen, klokgelui, schommelingen in temperatuur en vochtigheid, windbelastingen) kan de belasting permanent op hetzelfde niveau worden gehouden.

Toepassingsgebieden

  • Gebouwen die als onderdeel van onderhoud en renovatie constructief moeten worden gezekerd en versterkt.
  • Versteviging van gewelven door inbouw van de spankrachtregelaar, zichtbaar in het draagsysteem of onzichtbaar in een bouwelement (bijv. wanduitsparing).
  • Lastoverdracht vanuit het bestaande draagsysteem naar het omgevingsmateriaal kan zowel via een verbinding door middel van hechtmortel in het dragende bouwelement (bijv. gemetselde muur, betonnen constructie) alsook via een contactverbinding (bijv. via trekplaten of kolomplaten) plaatsvinden.

Belasting in het metselwerk

Belasting in het metselwerk

Contact

Consulting & Verkoop

Telefoon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de