Scherminjecties

SCHERMINJECTIES (GELINJECTIE)

Een in de praktijk bewezen achteraf aan te brengen afdichting in de tunnelbouw, voor civieltechnische kunstwerken, residentiële en industriële gebouwen, parkeergarages, grond- en rioolbouw en waterbouw. De scherminjectie met acrylaatgel (hydrostructuurhars) zorgt voor een afdichting, van binnen naar buiten, van met de aarde in aanraking komende of door de aarde bedekte constructies, evenals voor het vullen van doorgangen, zoals scheuren, ontbrekende plekken, holle ruimten en voegen. Geschikte injectietechnieken en injectiepakkingen evenals een door een vakkundig planner opgesteld saneringsplan zijn een waarborg voor een goede afdichting van de constructie.

Vereisten waaraan injectiepakkingen moeten voldoen

 • Betrouwbare bevestiging in het bouwelement bij de vereiste injectiedrukken
 • Corrosiebestendigheid van de in het bouwelement aanwezige delen
 • Afsluitbaar
 • Aan de vereiste te transporteren hoeveelheid en stroomeigenschappen van het injectiemateriaal aangepaste doorsnede
 • Terugslapkleppen met een lage openingsdruk

Uit te voeren stappen

 • Rasterachtige boorgaten doorboren de totale constructie van binnen naar buiten volgens een vastgelegd en op het object aangepast boorschema.
 • In de boorgaten worden de injectiepakkingen geplaatst en geïnjecteerd.
 • Het gebouw wordt door aarde/zand omgeven. Het gelscherm dringt door in de poriënstructuur en vormt een mengsel dat voorkomt dat water de constructie of de dilatatievoegen en dergelijke kan binnendringen.

Injectiepakkingen

 • Boorpakking (stalen pakking)
 • Slagpakking (kunststof pakking)
Scherminjecties (gelinjectie)
Scherminjecties (gelinjectie)

Toepassingen van later aangebrachte afdichtingen

 • Scherminjectie in de bouwgrond
 • Injectie van dilatatievoegen
 • Injectie van tussenruimtes tussen constructies
 • Het vloeibare injectiemateriaal met lage viscositeit verdringt het aanwezige water en vormt samen met de omringende bouwgrond een elastische afdichting, respectievelijk elastisch injectielichaam.

Constructievoorbeelden

 • Tunnelbouw
 • Civieltechnische kunstwerken
 • Residentiële en industriële gebouwen (kelders, souterrains)
 • Parkeergarages
 • Civiele techniek en riolering (rioolwaterinstallaties, metro)
 • Waterbouw (sluizen, compartimenten, gaanderijen)
Curtain injection and masonry injection with acrylate gel

Curtain injection and masonry injection 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Shop

Duits
Engels
Frans

Contact

Consulting & Verkoop

Telefoon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de